رفتن به محتوای اصلی
x

واحدهاي‌ مسكوني‌ دانشگاه‌ به‌ خانه‌ها و يا آپارتمان‌هائي‌ اطلاق‌ ميشود كه‌ از محل‌ اعتبارات‌ دانشگاه‌ صنعتي‌ اصفهان‌ ساخته‌ شده‌ و يا خواهد شد. اين‌ واحدها جزء اموال‌ و دارائي‌هاي‌ دانشگاه‌ صنعتي‌ اصفهان‌ محسوب‌ و براي‌ مدتي‌ محدود و پيرو تكميل فرم مربوط، بر اساس آيين‌نامه زير، در اختيار اعضاء هيأت‌‌ علمي‌ دانشگاه‌ قرار مي‌گيرند.

آخرین نسخه اصلاح شده اين‌ آئين‌نامه‌ شامل‌ 31 ماده‌ و 30 تبصره در جلسه 1144 هیأت رئیسه دانشگاه مورخ‌ 1402/08/22 شوراي‌ دانشگاه‌ مورد بررسي‌ و تصويب‌ قرار گرفت‌ و از تاريخ‌ تصويب‌ لازم‌الاجرا است‌.

ردیف عنوان تاریخ اجرا
  آيين‌نامه بهره‌برداری از كوی مسكونی اساتيد 1402/08/22
1 آيين‌نامه بهره‌برداری از كوی مسكونی اساتيد 1401/03/30
2 آيين‌نامه بهره‌برداری از كوی مسكونی اساتيد 1400/03/30
3 آيين‌نامه بهره‌برداری از كوی مسكونی اساتيد ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
4 آيين‌نامه بهره‌برداری از كوی مسكونی اساتيد ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
5 آيين‌نامه بهره‌برداری از كوی مسكونی اساتيد ۱۳۹۴/۱۲/۰۹

 

تحت نظارت وف ایرانی