رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی هیات اجرایی جذب

بر اساس تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1386 در راستاي حفظ جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسلامي و ضرورت حفظ شان و قداست والاي محيط‌هاي آموزش عالي کشور و نظر به نقش محوري و سازنده اعضاي هيات علمي و لزوم بهره وري از استادان فرهيخته، کارآمد و مؤمن به آرمان هاي انقلاب اسلامي و براي ايجاد وحدت رويه در بررسي صلاحيت‌هاي داوطلبان عضويت در هيات علمي، ساختار جديدي  براي جذب اعضاي هيأت علمي تعريف و تعيين شد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در رأس اين ساختار، هيأتي به نام هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي کشور تشکيل داده‌است که مستقيما زير نظر اين شورا فعاليت كرده و در دبيرخانه آن مستقر مي‌باشد. زير مجموعه اين هيأت دو هيأت ديگر در دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با عنوان هيأت مرکزي جذب اعضاي هيأت علمي وجود دارد که وظيفه نظارت و هماهنگي در جذب و تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي را برعهده دارند. و درنهايت هيأت‌هاي اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي هم كه زير مجموعه هيأت مركزي  در هر مجموعه دانشگاهي و مؤسسه تحقيقاتي عهده‌دار بررسي صلاحيت‌هاي علمي و عمومي متقاضيان جذب و تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي مي‌باشند. دبيرخانه جذب اعضاي هيأت علمي نيز در حيطه وظايف هيأت اجرايي جذب، انجام امور اجرايي اين هيأت را بر عهده دارد.

وظايف دبیرخانه هیات اجرائی جذب

  • انجام امور مربوط به فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي, اعم از اخذ و اعلام نیاز های جذب اعضای هیات علمی در سامانه جامع نور رضوي، دريافت اطلاعات متقاضيان و ارجاع به دانشکده‌ها، هماهنگي جلسات، اعلام نتايج در سامانه فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي و ارسال پرونده متقاضيان مورد تأييد هيأت اجرايي جذب دانشگاه به هيأت مرکزي جذب وزارت علوم.
  • انجام امور مربوط به تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي، اعم از دريافت مدارک، انجام مکاتبات، هماهنگي جلسات و ارسال پرونده به هيأت مرکزي جذب وزارت علوم.
  • انجام امور مربوط به متقاضيان انتقالي، مأموريت و جايابي.
  • انجام امور مربوط به متقاضيان راتبه تحصيلي.
  • پيگيري پاسخ بررسي پرونده‌ها از هيأت مرکزي جذب وزارت علوم.
  • پاسخگويي به متقاضيان.

ارتباط با دبیرخانه

1

کارشناسان دبيرخانه هيأت اجرائي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان در ساعات اداري پاسخگوي متقاضيان هستند.

ردیف کارشناس حوزه مسئولیت شماره تماس آدرس ایمیل
1 خانم بهجت قضاوي تبديل وضعيت 33912385 jazb@of.iut.ac.ir
2 آقاي مهدي رفيعي جذب، انتقال، جايابي 33912317 jazb@of.iut.ac.ir

 

معرفی
تبدیل وضعیت استخدامی
تبدیل وضعیت استخدامی

راتبه به پيمانی
دانشجويان بورسيه دانشگاه بايد پس از اتمام مقطع دکتري پس ارسال نامه معرفي متقاضي از سازمان دانشجويان به دانشگاه، نسبت به ارائه درخواست استخدام (پيماني يا طرح سربازي) به معاون آموزشي دانشگاه اقدام نمايند؛ تا پس از بررسي صلاحيت علمي و عمومي متقاضي توسط هيأت اجرايي جذب دانشگاه، در خصوص استخدام فرد تصميم گيري شود.

ردیف عنوان
1 فرآيند بررسي پرونده هاي راتبه متقاضي تبديل وضعيت به هيأت علمي پيماني در دانشگاه صنعتي اصفهان

طرح سربازی به پيمانی
اعضاي هيأت علمي طرح سربازي در صورت تمايل به استخدام، لازم است در انتهاي مدت تعهد 4 ساله خدمت سربازي، نسبت به ارائه درخواست استخدام پيماني اقدام نمايند تا پس از بررسي صلاحيت علمي و عمومي متقاضي توسط هيأت اجرايي جذب دانشگاه، در خصوص استخدام فرد تصميم گيري شود. براي متقاضيان طرح سربازي جذب شده در فراخوان شهريور 1396 به بعد لازم است درخواست استخدام از طريق شرکت در فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي انجام شود.

پيمانی به رسمی آزمايشی (موضوع ماده 12 آيين‌نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي)
دانشگاه مي‌تواند عضو هيأت علمي داراي حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت پيماني را پس از ارائه درخواست تبديل وضعيت، در صورت احراز شرايط زير به رسمي آزمايشي تبديل وضعيت نمايد:
الف) تأييد صلاحيت عمومي و موافقت هيأت اجرايي جذب دانشگاه براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي.
ب) کسب حداقل 80  درصد (براي اعضاي هيأت علمي آموزشي و 45 درصد براي اعضاي هيأت علمي پژوهشي) امتيازات تعيين کننده در آيين‌نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي براي ارتقا به مرتبه بالاتر يا ضوابط جايگزين، موافقت هيأت اجرايي جذب دانشگاه و تأييد هيأت مرکزي جذب.

رسمي آزمايشی به رسمی قطعی (موضوع ماده 14 آيين‌نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي)
اعضاي هيأت علمي داراي حداقل دو و حد اکثر پنج سال سابقه خدمت رسمي آزمايشي، پس از ارائه درخواست تبديل وضعيت، در صورت احراز شرايط زير به رسمي قطعي تبديل وضع داده خواهند شد.
الف) کسب حداقل امتيازات لازم از آيين‌نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي براي ارتقا به مرتبه بالاتر يا ضوابط جايگزين (کسب صد در صد امتيازات ارتقا مرتبه به دانشياري(مصوبه جلسه 254 هيأت مرکزي جذب مورخ 1396/04/22))، بنا به درخواست عضو، موافقت هيأت اجرايي جذب دانشگاه و تأييد هيأت مرکزي جذب.
ب) تأييد صلاحيت عمومي براي تبديل وضعيت به رسمي قطعي. 

ردیف عنوان
1 فرآیند بررسی پرونده‌هاي تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی/ رسمی آزمایشی به رسمي قطعي در دانشگاه صنعتی اصفهان
2 فرم‌های مربوط به پرونده علمي تبدیل وضعیت
3 راهنمای ایجاد حساب کاربری و ثبت درخواست تبدیل‌وضعیت استخدامی در سامانه مرکز جذب اعضاء هیأت علمی

 

تبدیل وضعیت استخدامی
ماموریت ، انتقالی و جایابی
ماموریت، انتقالی و جایابی

مأموريت و انتقالی
موضوع انتقال و مأموريت اعضاي هيأت علمي رسمي، پس از ارائه درخواست رسمي متقاضي به هيأت اجرايي جذب، به همراه  فرم تکميل شده مربوط به متقاضيان مأموريت و انتقالي، مطابق ضوابط قابل بررسي مي‌باشد. 
در خصوص اعضاي هيأت علمي پيماني موضوع انتقالي با توجه به ضوابط، تنها از طريق انتقال تعهد (بورس يا طرح سربازي) قابل بررسي مي‌باشد.

ردیف عنوان
1 فرم مخصوص متقاضيان مأموريت و انتقالی

جايابي
پرونده استخدام پيماني يا طرح سربازي بورسيه‌هاي دانش آموخته وزارت علوم، در صورت معرفي از مرکز نظارت وارزيابي وزارت علوم به دانشگاه، بدون نياز به شرکت در فراخوان، قابل بررسي مي‌باشد. دانشگاه نيز پس از اخذ اطلاعات فرد در قالب فرم مربوطه، ضمن بررسي پرونده افراد معرفي شده، در صورت نياز اقدام به انجام مراحل جذب و استخدام فرد مي‌نمايد.

ردیف عنوان
1 فــرم مخصوص متقاضـيان جايابـــی

 

ماموریت ، انتقالی و جایابی
فراخوان جذب
فراخوان های جذب اعضای هیات علمی

استخدام پيماني
استخدام عضو هيأت علمي (طرح سربازي و پيماني) با اعلام نياز دانشگاه‌ها و ثبت نام متقاضيان واجد شرايط در فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي که در بهمن و شهريور هر سال از طريق سامانه جامع نور رضوي (به آدرس mjazb.ir) انجام مي‌شود، صورت مي‌پذيرد. متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به سامانه فوق الذکر در بازه‌هاي زماني ياد شده نسبت به ثبت تقاضاي استخدام اقدام نمايند. 

ردیف عنوان
1 فرآيند جذب اعضای هيأت علمی در دانشگاه صنعتی اصفهان

 

فراخوان جذب

تحت نظارت وف ایرانی