رفتن به محتوای اصلی
x

بر اساس آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها مورخ 1389/2/10 مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتخاب روسای دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی برعهده رئیس دانشگاه گذاشته شده است. با توجه به نقش مدیران دانشکده‌ها در تحقق سند راهبردی دانشگاه در حوزه‌های آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی، اجتماعی و بین المللی، انتخاب مدیران لایق با مشارکت همکاران عضو هیأت علمی اهمیت بسزائی دارد.

این شیوه‌نامه فرایندی نظام‌مند برای معرفی کاندیداهای ریاست دانشکده از میان افراد واجد شرایط با نظر اعضای هیأت علمی دانشکده برای تصمیم‌گیری توسط ریاست دانشگاه ارائه می‌دهد.

ردیف عنوان تاریخ اجرا
1 شیوه نامه انتخاب رؤسای دانشکده های دانشگاه صنعتی اصفهان 1397/12/19

 

 

تحت نظارت وف ایرانی