رفتن به محتوای اصلی
x

با توجه به نقش مهم و مؤثر آيين ­نامه ترفيع سالانه اعضاي هيئت‌علمي در ارتقاء كيفيت آموزش و پژوهش در دانشگاه، معاونت آموزشي دانشگاه بر اساس ماده‌هاي 48-54 آئين‌نامه استخدامي اعضاي هيئت‌علمي، به اعضاء واجد شرايط، طبق آيين‌نامه جاري اعطاي ترفيع پايه، ساليانه يك پايه ترفيع اعطا مي‌كند. اعضاء محترم هيأت علمي متقاضي ترفيع پايه، مي‌توانند فعاليت‌هاي خود را از طريق پيشخوان خدمت سيستم گلستان گروه‌بندي كرده و ارسال نمايند.

ردیف عنوان تاریخ اجرا
1 آيين‌نامه ترفيع سالانه اعضاء هيأت علمي از 1397/10/09
2 دستورالعمل ترفيع پايه اعضاء هيأت علمي تا 1397/10/08

 

تحت نظارت وف ایرانی