رفتن به محتوای اصلی
x

هر ساله تمديد قرارداد اعضاء هيأت علمي پيماني، بر اساس دستورالعمل‌هاي جاري دانشگاه، در كميته ترفيعات دانشگاه بررسي مي‌گردد.

ردیف عنوان تاریخ اجرا
1 دستورالعمل تمديدقرارداد اعضاي هيأت علمي پيمانی و طرح خدمت سربازی (آموزشي-پژوهشی) 1396/09/01

 

تحت نظارت وف ایرانی