رفتن به محتوای اصلی
x

متقاضيان محترم تخصيص و يا جابجايي در كوي مسكوني اساتيد، بايد فرم منرج در رديف 1 جدول زير را تكميل و تا قبل از تاريخ‌هاي تعريف شده در آيين‌نامه (روزهای پانزدهم آخرین ماه هر فصل سال) به معاونت آموزشي تحويل دهند.

متقاضيان محترمي كه نام آن‌ها در ليست انتظار تخصيص منزل در كوي مسكوني اساتيد قرار دارد، براي تغيير اطلاعات بايد فرم مندرج در رديف 2 جدول زير را تكميل و تا قبل از تاريخ‌هاي تعريف شده در آيين‌نامه (روزهای پانزدهم آخرین ماه هر فصل سال) به معاونت آموزشي تحويل دهند.

 

ردیف عنوان تاریخ اجرا
1 فرم درخواست تخصیص و جابجایی مسکن (در صورتی که در لیست انتظار تخصیص و جابجایی واحد در کوی مسکونی اساتید قرار ندارید، این فرم را تکمیل نمایید.) 1402/08/22
2 فرم تغییر اطلاعات مسکن (جهت تغییر اطلاعات در فرم درخواست تخصیص و جاجایی واحد در کوی مسکونی اساتید این فرم را تکمیل نمایید.) 1402/08/22

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی