رفتن به محتوای اصلی
x

به منظور ارج نهادن به فعاليت‌هاي شاخص اعضاء هيأت علمي و بر اساس ماده 53 آيين‌نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، هرساله به اعضاء هيأت علمي كه براساس دستورالعمل‌هاي جاري دانشگاه، واجد شرايط اعطاء پايه تشوقي باشند، يك پايه تشويقي اعطا مي‌گردد.

ردیف عنوان تاریخ تصویب تاریخ اجرا
1 ماده 53 آیین‌نامه استخدامی (پایه تشویقی) 1400/11/30 1402/01/01
2 ماده 53 آیین‌نامه استخدامی (پایه تشویقی) 1400/02/19 1400/02/19
3 ماده 53 آیین‌نامه استخدامی (پایه تشویقی) 1398/07/29 1398/07/29
4 دستورالعمل اعطاء پایه تشویقی بند 1 ماده 53 1398/02/08 1398/02/08
5 دستورالعمل اعطاء پايه تشويقي 1391/08/08 1391/08/08

 

تحت نظارت وف ایرانی