رفتن به محتوای اصلی
x

از آنجا كه فرم‌هاي مندرج در رديف‌هاي 1 و 2 جدول زير در سيستم گلستان قابل دسترسي است، اعضاء محترم هيأت علمي متقاضي ارتقاء مرتبه بايد فعاليت‌هاي خود را در سيستم گلستان گروه‌بندي نموده و گزارش 2712 را چاپ و به همراه مدارك به واحد مربوطه تحويل دهند.

ردیف عنوان تاریخ اجرا
1 فرمهاي ارتقا اعضای هیأت علمی آموزشی 1395/10/01
2 فرمهاي ارتقا اعضای هیأت علمی پژوهشی 1395/10/01
3 فرم استعلام مشخصات مقاله چاپ شده در مجلات معتبر 1395/10/01

 

تحت نظارت وف ایرانی